Och där måste man nu ge en elogi till finska myndigheter.