Ett brott mot regeln att ha max en frågerubbe. Och för övrigt är det enda intressanta svaret på den första frågan ett nej.