Det är skandal att hela Stockholmdirekt.se raderats från internet.