”Det har varit en lång väg och det har varit en bra väg”.

Daniel Ståhl