I demonstrationståget jag såg på Sveavägen skanderades bland annat ”from the ocean to…”