</andreas>

Tre av fem, not bad.

Läser Constance Debré ”Namnet”. Obarmhärtig. Tät. Måste läsa ”Love me tender” också.

✍️ Comment