.andreas.jennische.

Det är för mycket information överallt. Samtidigt är den ofta bristfällig. Det stressar mig, särskilt eftersom jag själv jobbar i journalistiken och bidrar till det ständiga flödet. Tänk så mycket som produceras som ingen egentligen vill ha.