</andreas>

Tre av fem, not bad.

Drog iväg ett mejl på Substack.

✍️ Comment