Promenerar till jobbet och lyssnar på det här intressanta samtalet om AI-utveckligen och de stora frågor vi måste ställa oss när den tekniska utvecklingen går rasande snabbt.

Andreas Jennische @ndreas