Finished reading: När ingen lyssnar by Diamant Salihu 📚

Bra om gängkrigen i Sverige och personerna bakom. Diamant kommer in i sammanhang som få andra gör och kan fördjupa bilden av den våldsvåg som pågår i Stockholm och flera andra städer i Sverige. Journalistprosa som går snabbt att läsa.

Andreas Jennische @ndreas