</andreas>

Tre av fem, not bad.

Thanks to @sod and his helpful post I have now installed his Reply by email plugin for Alpine theme. You’re welcome to try it out.

[@ndreas](https://micro.blog/ndreas) Sköj! Några teman har inbyggt stöd för mina insticksmoduler men det du använder, Alpine, kräver extra handpåläggning. Du behöver skapa ett custom theme (om du inte redan gjort det) och klistra in en kodsnutt. Följ instruktionerna under rubriken Include the Reply by email link in your custom theme och hojta om du kör fast. (Du behöver vara inloggad på Micro.blog för att länken ska fungera.)

✍️ Comment