Vattentornet i Katrineholm.

Andreas Jennische @ndreas