</andreas>

Tre av fem, not bad.

Kanske har jag skrivit min sista post på Twitter för i år.

✍️ Comment