Går en sväng i skymningen.

Andreas Jennische @ndreas