</andreas>

Tre av fem, not bad.

Han sneddade genom Anna Lindhs park, tog Katarina Bangata upp mot Ringvägen. I höjd med hållplats Ljusterögatan doftade det starkt av parfym. Doften satt i tiotals meter. Han kunde inte placera varifrån den kom. I den runda parken vid Bleck sett en kvinna och rökte en cigarrett. Hon varvade blossen med klunkar ur en halvliter Coca-Cola. Tiden rör sig knappt. Samtidigt går den fort.

✍️ Comment