My story about Vansbrosimningen in three parts. (Swedish).

Del 1 – resan.

Del 2 – förberedelserna.

Del 3 – själva loppet.

🏊🏻‍♂️

Andreas Jennische @ndreas