Att skriva

Jag saknar det varje vecka. Att redaktöra är inte samma sak.

Andreas Jennische @ndreas