</andreas>

Tre av fem, not bad.

Att skriva

Jag saknar det varje vecka. Att redaktöra är inte samma sak.

✍️ Comment