Socialstyrelsens stiliga gran

Den kanske hemligaste av Stockholms utegranar är den vackraste.

Andreas Jennische @ndreas