Den kanske hemligaste av Stockholms utegranar är den vackraste.