.ndreas

.ndreas

Sankt Paulsgatan sista oktober. Tar en kaffe i skymningen. Känner nedstämdhet på ett sätt jag minns från studietiden i Göteborg.