Recension

Det här var en bok som växte under tiden. Början är svår och kräver omläsning när du avslutat sista sidan men bortsett från det tar den sig. Det handlar om tre personer och deras okomplicerade och komplicerade relation till varandra. Om kärlek på vänt och om kärlek som gummiband. Det är fint och frustrerande. Hugo är en person jag finner stor igenkänning i och det gör inte att jag gillar honom, tvärtom. Thora och August kan jag också hitta kopplingar till i mitt liv, även om de snarare består av flera verkliga personer och inte bara två. Jag tror andra kan göra liknande projicering på personerna i boken. Den är bitvis krävande att läsa. Men den är värd att slutföra.