Den personliga bloggens återkomst

First published på Andreas på björnen, 13 Aug 2021

Det här läste jag med intresse i den fina tidningen Svenska Dagbladet i dag, Christian Dauns försvar till jag-baserad journalistik. Han har flera poänger. Dålig hantering av jag-centrerat material i journalistiska texter är vidrigt dåligt men rätt hanterat kan det få tämligen tråkiga saker att nå en högre nivå. Jag tittar i spåkulan och siar att allt som tas upp i Dauns text tyder på att den personliga bloggen kan göra comeback. För i ärlighetens namn är ju nyhetsbreven bloggar i annan form och snart har nog pendeln svängt ända tillbaka dit.

Andreas Jennische @ndreas