</andreas>

Tre av fem, not bad.

Att skriva vackert och bra 🇸🇪

Tänk att kunna skriva på ett sätt som förstärker livet, som de bästa författarna gör. Där formuleringarna är lika enkla som laddade med betydelse. Jag drömmer om att kunna skriva så. Jag läser Knausgårds Morgonstjärnan och där är det vardagliga i fokus men på ett förvridet och dopat sätt att det inte går att värja sig. Jag tycker mycket om hans sätt att skriva. 🇸🇪

/// Nu frukost.

✍️ Comment