This is the most read article on DN Sthlm today

It’s written by one of my youngest writers and covers the problem with the housing market in Stockholm.

Jag kan känna att det är oansvarigt att skaffa barn när vi har en otrygg boendesituation och då skäms jag. Vi får redan dömande blickar eftersom vi är unga föräldrar, säger Alizia.

Andreas Jennische @ndreas