</andreas>

Tre av fem, not bad.

Anyone reading Karl-Ove Knausgård? 📖

✍️ Comment