För övrigt bjöd chefredaktören på skumraketer idag på jobbet.