För övrigt bjöd chefredaktören på skumraketer idag på jobbet.

Andreas Jennische @ndreas