Vilken roll ska journalistiken ha när allt mer av intäkterna vilar på annat?

Andreas Jennische @ndreas