”Jag backar hur mycket jag vill”. En protest i det lilla i Marieberg.