Då knyter vi dags springskorna och tar oss hemåt.

Andreas Jennische @ndreas