Ingen dålig plats att ha inom räckhåll för en kort lunchpromenad. Dessvärre tog stigen slut vid en mur...

…som jag på ett väldigt graciöst sätt tog mig över.