Har begått podcast, eller kanske snarare microcast på grund av så kort. Lyssna gärna här. In english!

Andreas Jennische @ndreas