Långsamheten i att göra anteckningar på papper gynnande eleverna. Intressant artikel om att det papperslösa samhället lär dröja och att det är bra. The paperless office isn’t an ideal: it’s a nightmare

Andreas Jennische @ndreas