Nätterna börjar bli mörka. Det är svårt att gilla.

Andreas Jennische @ndreas