@g Lazy Barber! Där har jag klippt mig de senaste två åren.