Löfvens tal till nationen

March 22, 2020 ☼ coronapandeminGamla inlägg från Write.as

Det är kris i landet Sverige. Det är också kris i hela Europa och i federationen EU. I Stefan Löfvens tal till nationen ikväll var det bara nationen som gällde. Vad vi tillsammans i Sverige behöver göra för att klara coronakrisen med så få förluster som möjligt. Jag tror att Kjell A Nordström, ekonomen med de stiliga brillorna, har rätt i att globaliseringens period kommer att övergå till en annan, mer nationalstatsvurmande. Erik reagerade starkt på Löfvens tal..