Flydde stan, älskar att ha detta omkring mig

April 30, 2021 ☼ torplife

Lundell har rätt. Det är något med de öppna landskapen.

Att ha detta omkring sig i helgen är en lisa för själen.