Dropbox now connected to Mac

April 18, 2021

Jag tror detta ska fungera nu, att alla dokument jag sparar på Dropbox efter att ha skrivit dem i iA Writer publiceras på Blot.im.